نوشته تست

نوشته تست

تامين پمپ های فشار قوی اسمز معکوس از شرکتهای معتبر نظير DUCHTING PUMPEN
تامين ممبرانهای اسمز معکوس شرکتهای FILM TEC, HYDRANAUTICS
تامين انواع فيلترهای کارتريج و ديسک فيلتر و …
تامين تجهيزات خاص تصفيه آب و فاضلاب،
امکان همکاری با شرکتهای تکنولوژيست اروپای غربی نظير SIWATEC , TIA
ENVIROCHEMIE با مشارکت EP در پروژه های مشارکتی


  • تامين پمپ های فشار قوی اسمز معکوس از شرکتهای معتبر نظير DUCHTING PUMPEN
  • تامين ممبرانهای اسمز معکوس شرکتهای FILM TEC, HYDRANAUTICS
  • تامين انواع فيلترهای کارتريج و ديسک فيلتر و …
  • تامين تجهيزات خاص تصفيه آب و فاضلاب،
  • امکان همکاری با شرکتهای تکنولوژيست اروپای غربی نظير SIWATEC , TIA
    ENVIROCHEMIE با مشارکت EP در پروژه های مشارکتی
تگ ها:
,
بدون نظر

ارسال نظر