تامين پمپ های صنعتي

  • تامين انواع پمپ های صنعتی از برندهای معتبر اروپای غربی و شمالی و حتی آمريکايی طبق درخواست و نيازمندی های مشتريان محترم در پروژه های مختلف، بسهولت امکانپذير است.

ليست برخی از برندهای معتبر، که امکان تامين کالا از آنها در کوتاهترين زمان ممکن فراهم می باشد ، در جدول زير ارائه شده است:

خلاصه ای از مشخصات پمپ ها به شرح زير میباشد :

DUCHTING GmbH
DUCHTING GmbH
DUCHTING Gmb
Pumps of Aurum pumpen Gmbh
Klaus union Gmbh Pumps